Firemný informačný systém, účtovné služby

Informácie

Manuál - používanie programu

Iné témy:


Clo
DPH
Dane
Elektronické služby
Hotovosť|Pokladňa
Registračné pokladnice (ERP)

Posledné zápisy:

Používanie auta, cestovné náhrady a pracovné cesty (26.06.2018)

Hotovostné operácie na Slovensku (30.10.2017)

Stavebné práce - prenesenie daňovej povinnosti (11.01.2016)

Označenie úhrady dane variabilným symbolom (29.11.2015)

Trojstranný obchod (28.08.2015)

Daňový odpočet straty od roka 2014 (08.05.2015)

Pridelenie EORI čísla (08.05.2015)

Minimálna daň právnických osôb - daňová licencia (28.04.2015)

Služby prijaté zo zahraničia a DPH (15.04.2015)

Služby ktoré je treba evidovať v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) (09.03.2015)

Ako predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania (01.03.2015)

Elektronické služby v rámci EÚ a DPH (08.02.2015)