Firemný informačný systém, účtovné služby

Používanie auta, cestovné náhrady a pracovné cesty

 

Využívanie súkromného vozidla (nefiremné vozidlo)

Konatelia a zamestnanci majú možnosť používať vlastné alebo pozičané súkromné vozidlo na pracovné cesty. Vozidlo môže vlastniť dotyčná osoba alebo existuje možnosť si auto požičať na základe zmluvy o pôžičke motorového vozidla. Podnikateľ musí poskytnúť účtovníkovi zmluvu o pôžičke motorového vozidla a kópiu technického preukazu.

Ak technický preukaz neobsahuje informácie o spotrebe vozidla, je treba spotrebu zistiť z dostupných technických informácií. Tieto informácie sú väčšinou dostupné na stránke výrobcu vozidla. Toto je potrebné zistiť pre každé vozidlo hodnoverne, aby to neskôr pri kontrole nebolo spochybniteľné.

 

Čo je pracovná cesta?

Pracovná cesta je cesta za účelom obchodného jednania, zaobstarania tovaru, alebo iným účelom, ktorý je potrebný na chod alebo rast firmy.

 

Čo nie je pracovná cesta?

Pod pracovnú cestu nezapadá cesta z miesta trvalého bydliska do sídla firmy (ani naopak). Pracovná cesta môže však začať / končiť v mieste trvalého bydliska alebo v adrese sídla firmy. Nie je možné priznať za pracovnú cestu, cestu za oddychom alebo za iným účelom, čo bezprostredne nesúvisí s riadnym chodom, alebo rastom firmy.

 

Ako evidovať pracovné cesty?

Pri účtovaní pracovných ciest je potrebné vyplniť tabuľku s vypísanými informáciami o pracovnej ceste ako sú: dátum, cesta, prejdené km, účel cesty. Tabuľka pre pracovné cesty je dostupná cez nasledovný link Excel tabuľka.

Účtovník následne vypočíta:

 

Priemerné ceny pohonných hmôt (PHM)

Týždenné priemerné ceny pohonných hmôt (PHM) sú dostupné na stránke štatistického úradu kliknutím na link.

Mesačné priemerné ceny pohonných hmôt (PHM) sú dostupné na stránke štatistického úradu kliknutím na link.

 

Výpočet príspevku na stravu 

Výška príspevku závisí na tom, v ktorej krajine sa pracovná cesta uskutočňuje a dĺžka pracovnej cesty. Ak pracovná cesta trvá celú noc, tak príspevok na stravu sa počíta do polnoci (ak pracovná cesta trvá od 19:00 do 04:00, tak príspevok sa počíta rozdelene na prvý deň od 19:00 do 24:00 a druhý deň od 00:00 do 04:00).

 

Pracovná cesta na území Slovenska

dĺžka pracovnej cesty
daný deň

Výška príspevku od
1. Júla 2019

Výška príspevku od
1. Júna 2018 
do 1. Júna 2019

Výška príspevku od
Decembra 2016

Výška príspevku do
Novembra 2016

0-5 hodín

nie je

nie je

nie je

nie je

5-12 hodín

5,10 EUR

4,80 EUR

4,50 EUR

4,20 EUR

12 - 18 hodín

7,60 EUR

7,10 EUR

6,70 EUR

6,30 EUR

nad 18 hodín

11,60 EUR

10,90 EUR

10,30 EUR

9,80 EUR

 

Pracovná cesta mimo Slovenska

Výška príspevku na stravu pri pracovnej ceste mimo územia Slovenska je nasledovná:

Ak v danom dni konateľ/zamestnanec na pracovnej ceste už dostal stravu tak sa odpočíta z príspevku 25 % za raňajky, 40 % za obed a 35 % za večeru. 

 

Stravné uvedené v cudzej mene

Na prepočet sumy stravného pri zahraničnej pracovnej ceste sa použije kurz ECB (NBS) platný v prvý deň mesiaca, kedy sa zahraničná pracovná cesta začala. Na vyúčtovanie cestovných náhrad sa použije kurz v deň predchádzajúci dňu vyúčtovania pracovnej cesty. V prípade, že bol poskytnutý preddavok na stravné, použije sa kurz, ktorý v tom čase je vyhlásený.

 

Základné sadzby starvného blízkych europskych krajín:

Krajina 12 - 24 hodín 6 - 12 hodín Do 6 hodín
Belgicko 45€ 22,50€ 11,25€
Bulharsko 36€ 18€ 9€
Česká republika 600 Kč 300 Kč 150 Kč
Dánsko 380 DKK 190 DKK 95 DKK
Estónsko 42€ 21€ 10,50€
Fínsko 50€ 25€ 12,50€
Francúzsko 45€ 22,50€ 11,25€
Grécko 42€ 21€ 10,50€
Holandsko 45€ 22,50€ 11,25€
Chorvátsko 40€ 20€ 10€
Írsko 53€ 26,50€ 13,25€
Litva 40€ 20€ 10€
Lotyšsko 40€ 20€ 10€
Luxembursko 50€ 25€ 12,50€
Maďarsko 39€ 19,50€ 9,75€
Nemecko 45€ 22,50€ 11,25€
Poľsko 37€ 18,50€ 9,25€
Rakúsko 45€ 22,50€ 11,25€
Rumunsko 43€ 21,50€ 10,75€
Rusko 39€ 19,50€ 9,75€
Slovinsko 38€ 19€ 9,50€
Španielsko 43€ 21,50€ 10,75€
Švajčiarsko 80 CHF 40 CHF 20 CHF
Švédsko 455 SEK 227,50 SEK 113,75 SEK
Taliansko 45€ 22,50€ 11,25€
Ukrajina 37€ 18,50€ 9,25€
Veľká Británia 37 GBP 18,50 GBP 9,25 GBP