Szlovák cégalapítás, szlovák cég

Munkaidő, szabadság Szlovákiában

Munkaidő-nyilvántartás

A munkáltató köteles nyilvántartani az alkalmazott munkaidejét, feltüntetve naponta hogy mikortól, meddig dolgozott. Külön nyilván kell tartani a túlórát és az éjszakai munkát, valamint a munka-készenléti időt (ha van ilyen). A törvény nem írja hogy mikor és milyen formában kell ezt megtenni, így elegendő utólag, naponta, hetente (sőt havonta is) ezt a nyilvántartást elkészíteni, és hó végén a bérelszámolónak leadni, aki ennek alapján kiszámítja a munkabért és a nyilvántartást lefűzi. Nincs olyan előírás, amely szerint ezt az alkalmazottnak is alá kéne írnia.

A nyilvántartás vezetésére vásárolható A4-es nyomtatvány (Pracovný výkaz), amelyre egy alkalmazott havi munkaideje felvihető, vagy a MUFIS rendszerben a könyvelés / Nyomtatás menüpontban nyomtatható "Munkaidő kimutatás" név alatt.  Persze a nyilvántartás vezethető egy egyszerű vonalas lapon is, lényeg hogy fel legyen tüntetve a munkáltató neve, alkalmazott neve, és hogy melyik nap mikortól meddig mennyit dolgozott.

Szabadság

Szabadság napjára az átlag-munkabére jár a dolgozónak.

Egyéb szabadnapok, munkahelyről való távolmaradás

A munkáltató köteles a dolgozó távolmaradását tolerálni ezekben az esetekben