Szlovák cégalapítás, szlovák cég

2022.04.20.

Elektronikus szolgáltatások EU-n belül és az ÁFA (szlovák cégek esetén)

Ha a szolgáltató nem adóalanyoknak (magánszemélyeknek) szolgáltat: telekommunikációs szolgáltatást, TV vagy rádió közvetítést és elektronikus szolgáltatást (részletesen lejjebb), a szolgáltatás nyújtásának helye:

A 10.000 eurós limitbe beleszámít a szolgáltatásokból és árukereskedelemből származó külföldi bevétel is.

A 10.000 eurós limit elérése után 2 lehetőség van:

  1. adószámot igényel minden egyes célországban,
  2. igénybe veszi az egyszerűsített OSS (One Stop Shop) rendszert.

Hogy ne kelljen minden országban külön regisztrálni, használható az OSS rendszer (One Stop Shop) (a 222/2004 sz. ÁFA törvény §68b paragrafus szerint), amelyen belül a szolgáltató csak Szlovákiában regisztrál az OSS rendszerbe, és ide adja be negyedévente a többi országbeli ÁFA bevallását. Az ÁFÁ-t is ide fizeti egy összegben.

Számlázásnál be kell tartani az egyes célországok előírásait.

Elektronikus szolgáltatásnak számít (a 222/2004 sz. ÁFA törvény 16 §, 17.bekezdése szerint):

Szlovák nyelven részletesebben itt: Mini One Stop Shop (pdf)