Multiužívateľský firemný informačný systém, účtovné služby

Povolenie prístupu k agende

Každá agenda (firma) v systéme MUFIS má svojho hlavného užívateľa. Hlavným užívateľom sa stáva ten, kto vytvorí agendu. Potom môže túto funkciu odovzdať inému užívateľovi.

Hlavný užívateľ môže povoliť prístup k agende iným užívateľom, a rovnako im môže nastaviť oprávnenia, že ktoré časti programu a v akom rozsahu môžu používať. Preto ak chcete mať prístup k už existujúcej agende, kontaktujte hlavného užívateľa agendy. 

Zistenie hlavného užívateľa

Meno a e-mail hlavného užívateľa vie zistiť hociktorý užívateľ agendy, tak že vľavo dole vedľa mena agendy klikne na informačný znak.

Povolenie prístupu pre iného užívateľa

Hlavný užívateľ má byť prihlásený v danej agende, a v menu cez body: Nastavenia / Oprávnenia užívateľov musí otvoriť zoznam užívateľov agendy. Nového užívateľa môže pridať kliknutím na gombík  (nad zoznamom), a následne zadaním e-mailovej adresy dotyčného užívateľa. Musí sa zadať tá e-mailová adresa, ktorou je užívateľ registrovaný v systéme MUFIS.

Po pridaní užívateľa hlavný užívateľ takisto v zozname Oprávnenia užívateľov môže po kliku na gombík  nastaviť oprávnenia užívateľa. Bez nastavených oprávnení užívateľ vie síce prepnúť do agendy, ale nemá prístup k jednotlivým častiam agendy a väčšina z položiek menu je pre neho neaktívna.


Obsah nápovedy