Szlovák cégalapítás, könyvelés, számlázóprogram

Szerződési feltételek (SzF) - Szerződés a MUFIS rendszer használatáról

1. Szolgáltató: 

MUFIS, s.r.o., székhely: 943 01 Štúrovo, Hlavná 30, Szlovákia, IČO: 46160582, adószám: SK2023258083,
e-mail: info@mufis.sk, tel. 036-3700013
nyilvántartva a Nitra-i cégbíróság Cégjegyzékében, Sro,  28940/N szám alett, www.mufis.sk, a továbbiakban „szolgáltató”.

2. Felhasználó, a szerződés megkötése

Falhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a MUFIS rendszerbe regisztrál (továbbiakban  „felhasználó”). A regisztrációval és a rendszerbe való bejelentkezéssel a felhasználó elfogadja ezeket a szerződési feltételeket, mint a szolgáltató szerződésjavaslatát, így szerződéses jogviszony jön létre, melynek célja a MUFIS rendszer használata.

3. A szolgáltatás leírása

Szolgáltató a következő szolgáltatást nyújtja:
- felhasználó használhatja a MUFIS online rendszert (továbbiakban „MUFIS”) - amely többfelhasználós céges információs rendszer, és lehetővé teszi a felhasználónak ezen SzF-kel összhangban hogy abban saját adatait rögzíthesse és feldogozhassa a rendszer által kínált funkciók keretén belül.

A MUFIS rendszer szerzői jogai a szolgáltató tulajdonát képezik.

4. Regisztráció

A regisztráció önmagában ingyenes, nem jár semmilyen  fizetési kötelezettséggel. Regisztrációkor a felhasználó következő adatait adja meg: vezeték- és keresztnév, megszólítás, titulus, e-mail cím, mobil telefonszám. Ezen adatok megadásával kifejezetten beleegyezését adja, hogy ezeket az adatokat a szolgáltató tárolja és feldolgozza a regisztráció érvényessége idejére.

A regisztrált felhasználó a következőképpen használhatjaa MUFIS rendszert:

Fizetni csak minden céges könyvelés után kell, miután elfogyott a céges könyvelés létrehozásától számított több mint 30 napos próbaidő (erre a célra ingyenes kreditet ad a szolgáltató). Sem a regisztráció, sem a céges k¨nyvelés létrehozása nem kötelezi a felhasználót annak további használatára, így annak további fizetett használata nem kötelező, nemkell megrendelni.

5. Fizetési feltételek

Minden céges könyvelés 30 napig ingyenesen használható (vagyis az ingyenes kezdő kredit elfogytáig). Ezután szükséges:

Kredit feltöltés és más adósság akkor tekintett rendezettnek, ha a teljes összeg a szolgáltató bankszámlájára jóváírásra került.

6. Szolgáltatás igénybevétele

A felhasználó akkor használhatja az adott céges könyvelést, ha azon elegendő a kredit. Kredit hiánya esetén fizetett szolgáltatások használata nem megengedett. Ha a felhasználónak vagy az adott céges könyvelésben kredithiány van(tehát negatív a szabad kredit), a céges könyvelés használatát a szolgáltató korlátozza: aktívn műveleteket a felhasználó nem végezhet, csak nézegetheti az adatokat, ugyanakkor a rendszer figyelmeztet a fizetési késedelemre.

Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató teljesen leállíthatja a szolgáltatást az adott céges könyvelés esetében. Ha ezen okból a szolgáltatás korlátozott vagy le van állítva már több mint 12 hónapja, szolgáltató a céges könyvelést megszüntetheti és az adatait visszavonhatatlanul törölheti a rendszerből.

A felhasználó köteles a MUFIS rendszert ezen SzF-el és annak használati utasításával összhangban használni, tilos bármilyen módon beleavatkozni a rendszer működésébe vagy módosítani azt.

7. Árlista

A MUFIS rendszer használata és az egyéb szolgáltatások árlistája a szolgáltató weboldalán található (www.mufis.sk/hu/cennikmufis). Ezt a szolgáltató egyoldalúan változtathatja. Minden esetleges áremelésről értesíti a felhasználókat e-mailen, legalább 14 nappal annak hatálya előtt. 

8. Használat befejezése, szüneteltetése

Az adott céges könyvelés fő felhasználója bármikor leállíthatja a céges könyvelés használatát. Ebben az esetben az adatokat a szolgáltató még 12 hónapig megőrzi, azok nézegethetőek, exportálhatóak vagy nyomtathatóak. Ez idő letelte után a szolgáltató az adott céges könyvelés összes adatait törölheti a rendszerből. Ha a használat hónap közben szűnik meg, az adott hónapnak csak a használt részéért kell fizetni. A befizetett, de fel nem használt szabad kreditet a fő felhasználó kérésére a szolgáltató 7 napon belül visszatéríti.

Ha egy céges könyvelés használata korlátozva vagy szüneteltetve van, a használat csak akkor indítható újra ha minden tartozást kiegyenlítettek, a kreditet kellően feltöltötték, és ebben az esetben a korlátozás vagy szüneteltetés idejére is befizették a rendes használati díjat.